پشتیبانی

برای کمک به پشتیبانی از راهکارهای ارائه شده توسط مایکروسافت شیرپوینت و پراجکت سرور در دفتر مدیریت پروژه (PMO)، شرکت وندا خدمات پشتیبانی دوره‌ای را با امکان دسترسی به متخصصان فنی و تجاری و مدیریتی به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

 برای تسهیل این خدمات، شرکت شما می‌تواند بسته به نیاز خود پشتیبانی مورد نظر را تهیه کند. این خدمات می‌تواند برای دریافت پشتیبانی و نگهداشت سیستم و همچنین برای آموزش، بهسازی پیکربندی و گزارش‌سازی مورد استفاده قرار گیرند. پشتیبانی ما فراتر از یک پشتیبانی منفعل است. ما همواره در نگهداری و پشتیبانی زیرساخت‌ها، برنامه‌ها و کاربران نهایی از دفترمدیریت پروژه، شیرپوینت و پراجکت سرور پیش‌دستانه عمل می‌کنیم. مشتریان  ما می‌توانند از مزایای کارگاه‌‌های عملی برای توسعه تجارب آموزشی بهره ببرند.

خدماتی که در قسمت پشتیبانی ارائه می‌شوند، این موارد هستند:

  • پشتیبانی و نگهداری سیستم مدیریت پروژه (PMO)
  • مدیریت سیستم، پشتیبانی، توسعه، بهینه‌سازی و تغییر پیکربندی با توجه به درخواست‌های شما
  • آموزش عملیات نگهداری و مدیریت سیستم بر حسب نیاز
  • راهنمایی مبتنی بر تجربه‌های موفق در پیاده‌سازی‌های بزرگ
  • نگهداری پیشگیرانه سرور و سیستم