دوره آموزشی کاربری حرفه‌ای Sharepoint Server

مخاطبان

گذراندن این دوره به کارشناسان IT و مدیران فنی سیستم (Technical Administrator) كه وظیفه پشتیبانی سیستم شیرپوینت را در شرکت بر عهده خواهند داشت، پیشنهاد می‌شود.

اهداف آموزشی

 • نگاه کلی به پلتفرم شیرپوینت سرور مایکروسافت
 • ایجاد و مدیریت سایت‌های تیمی
 • ویرایش، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری مستندات
 • کار با اپلیکیشن‌های کتابخانه و لیست
 • ایجاد و مدیریت سایت‌ها و مجموعه سایت‌ها
 • ویرایش صفحه‌های شیرپوینت
 • مدیریت مجوزهای شیرپوینت
 • مدیریت محتوا و مستندات شیرپوینت

 

دوره آموزشی طرح‌ریزی و به روزرسانی پروژه‌ به كمك نرم‌افزار مایکروسافت پراجکت (MSP)

مخاطبان

گذراندن این دوره به مدیران و برنامه‌ریزان پروژه در شرکت پیشنهاد می‌شود.

اهداف آموزشی

کاربران پس از گذراندن این دوره آموزشی، آشنایی کامل و دانش کاربردی را در مهارت‌های زیر خواهند داشت:

 • ایجاد و تعریف کردن پروژه‌ها
 • استفاده از تخمین‌ها و وابستگی‌ها
 • کار با مهلت‌ها (Deadline)، محدودیت‌ها و تقویم منابع
 • کار با منابع
 • پیش‌بینی رفتار با استفاده از انواع وظیفه و فرمول زمان بندی
 • سفارشی‌سازی و قالب‌بندی
 • تحلیل به کارگیری منابع
 • رهگیری پیشرفت
 • ایجاد گزارش‌ها

دوره آموزشی تنظیمات و مدیریت سیستم Project Server

مخاطبان

گذراندن این دوره به مدیران فنی سیستم (Technical Administrator) كه وظیفه پشتیبانی سیستم مدیریت پروژه را در شرکت بر عهده خواهند داشت، پیشنهاد می‌شود.

 

 

اهداف آموزشی

 • نگاه کلی به پلتفرم مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت
 • گام‌های بعد از نصب
 • آماده‌سازی برای پیکربندی پراجکت سرور
 • ایجاد فیلدها و تقویم‌های سازمانی
 • مدیریت منابع سازمانی
 • پیکربندی اولیه پراجکت سرور
 • تنظیمات ردگیری زمان و وظیفه
 • تنظیمات امنیتی
 • ایجاد محیط پروژه
 • ایجاد و مدیریت نماها
 • مدیریت روزانه پراجکت سرور

 

دوره آموزشی کاربری حرفه‌ای Project Server

مخاطبان

گذراندن این دوره به مدیران پروژه، مدیران سبد پروژه‌ها، برنامه‌ریزان پروژه و به ویژه مدیران فنی سیستم (Technical Administrator) كه وظیفه پشتیبانی سیستم مدیریت پروژه را در شرکت بر عهده خواهند داشت، پیشنهاد می‌شود.

اهداف آموزشی

 • نگاه کلی به پلتفرم شیرپوینت سرور مایکروسافت
 • ایجاد و مدیریت سایت‌های تیمی
 • ویرایش، ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری مستندات
 • کار با اپلیکیشن‌های کتابخانه و لیست
 • ایجاد و مدیریت سایت‌ها و مجموعه سایت‌ها
 • ویرایش صفحه‌های شیرپوینت
 • مدیریت مجوزهای شیرپوینت
 • مدیریت محتوا و مستندات شیرپوینت

برای بهره وری از دوره‌های آموزشی بالا می‌توانید با شرکت تماس حاصل بفرمایید.