مایکروسافت پراجکت سرور چیست؟

مایکروسافت پراجکت سرور یا EPM یا Enterprise Project Management راهکاری است که به سازمان‌ها امکان مدیریت پیشرفته پروژه‌ها، منابع، زمان و هزینه‌ها را می‌دهد. این راهکار توسط شرکت مایکروسافت و بر پایه مجموعه‌ای از نرم افزارها به منظور کنترل و مدیریت بهتر پروژه‌ها در سازمان ارائه شده است. راهکار مدیریت پروژه جامع سازمانی (EPM) یک محیط مشارکتی و یکپارچه برای سبد پروژه‌هاست. این راهکار به سازمان‌ها کمک می‌کند که کنترل و بینش دقیقی نسبت به پروژه‌ها پیدا کنند که این امر باعث تسهیل تصمیم‌گیری، بهبود هم ترازی با استراتژی‌های کسب و کار، به حداکثر رساندن استفاده از منابع شده و سنجش و افزایش کارایی عملکرد سازمان را امکان‌پذیر می‌سازد.

 

مایکروسافت پراجکت سرور 

  • شروع به کار سریع
  • سامان‌دهی امور و وظایف
  • هماهنگی و توانمندسازی افراد
  • به پایان رساندن موفق پروژه‌ها
  • اقدام سریع با توجه به آخرین اطلاعات
  • انطباق اهداف و تلاش‌ها
  • مدیریت موثر منابع
  • به‌کارگیری مسیرهای ارتباطی جدید‎
  • تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها
  • ساده‌سازی فناوری اطلاعات