مدیریت پروژه سازمانی وندا به عنوان یکی از خدمات گروه کسب وکار وندا با شماره ثبت 514702 وکد اقتصادی411581767956 درحوزه مدیریت پروژه فعالیت خود را آغاز نموده است. ما درگروه وندا  با ارائه کامل راهکارهای مهم و کاربردی ، در ایجاد بستری امن و در عین حال انعطاف پذیر میخواهیم در رشد و پیشرفت صاحبان سازمانها و شرکت ها سهیم باشیم و در انجام این مهم بسیار جدی هستیم . ارائه خدمات راه اندازی دفترمدیریت پروژه، پشتیبانی و آموزش برای مدیران سازمانها و شرکت ها و همچنین آشنا کردن مدیران با نرم افزار هایی چون مایکروسافت پراجکت سرور، مایکروسافت پراجکت، هوش تجاری  و همچنین پلت فرم شیرپوینت از خدمات وندا در تسهیل فرآیند مدیریت در فضای دفاتر مدیریت پروژه است .تیم ما متشکل ازکارشناسان حرفه ای و متعهد به ارائه خدمات است تا همواره از همکاری به موفقیت کسب و کار شما حداکثر اطمینان را داشته باشیم و از ایجاد تجربه کار با مجموعه کامل ابزارهای مدیریتی لذت ببریم .

مدیران وندا

حامد خاجی
مدیر عامل/هم بنیانگذار

سارا افروزان
هم بنیانکذار / مدیر راهکارهای سازمانی