مشاوره و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه

 

با گسترده شدن روز افزون پروژه‌های عظیم، نیازمندی به استقرار، ارتقاء و بهبود نظام مدیریتی پروژه افزایش یافته و تمامی سازمان‌ها اعم از سازمان‌های پروژه محور و یا غیر پروژه محور برای مدیریت موثر پروژه‌های خود نیازمند واحدی مستقل به نام دفتر مدیریت پروژه است.

مزایای ایجاد دفتر مدیریت پروژه

 • دستیابی بهتر به اهداف استراتژیک
 • دستیابی بهتر به اهداف پروژه‌ها
 • صرفه جویی منابع
 • مستند سازی بهتر دانش و تجربه سازمانی
 • افزایش دانش و تخصص تیم مدیریت پروژه
 • دستیابی به سطح بالاتری از رضایت ذی‌نفعان
 • افزایش بلوغ و فرهنگ سازمانی جهت مدیریت و اجرای بهتر پروژه‌ها
طراحی، استقرار و پیاده‌سازی دفاتر مدیریت پروژه (PMO)

 

با استفاده از خدمات مشاوره گروه مدیریت پروژه سازمانی وندا در زمینه طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه قادر خواهید بود مدل و ساختار مناسب دفتر مدیریت پروژه سازمان خود را شناسایی نمایید.

همچنین می‌توانید کلیه برنامه‌های مورد نیاز، ابزار و متدولوژی دفتر مدیریت پروژه، ساختار سازمانی و … را با استفاده از تجارب موجود در سایر سازمان‌ها و شرکت‌های بین المللی بومی‌سازی نمایید. نگاه گروه مدیریت پروژه وندا به استقرار دفتر مدیریت پروژه و متدولوژی‌های مدیریت پروژه وابسته به آن نگاهی کاملا فازی و با تکیه بر برطرف کردن نقاط بحرانی سازمان در مدیریت پروژه می‌باشد. در مراحل بعد حرکت به سمت مباحث پیچیده‌تر مدیریت پروژه بر اساس مدل‌های تعالی بلوغ خواهد بود. بخشی از گام‌های طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه به شرح ذیل می‌باشد:

 • آسیب‌شناسی نظام مدیریت پروژه سازمان به منظور یافتن نقاط کلیدی ضعف و مشکلات جاری مدیریت پروژه
 • طراحی بهترین مدل و شیوه دفتر مدیریت پروژه (به منظور استفاده حداکثر از توانایی‌های آن در سازمان)
 • طراحی و تدوین شرح خدمات و حوزه فعالیت‌های دفتر مدیریت پروژه
 • تدوین برنامه و سند استراتژیک پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه
 • تدوین سند چشم انداز نظام مدیریت پروژه
 • برنامه جامع و تفصیلی استقرار دفتر مدیریت پروژه
 • استقرار و شروع فعالیت‌های رسمی دفتر مدیریت پروژه
ویدیویی کوتاه درباره PMO