مدیریت پروژه سازمانی گروه کسب و کار وندا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 2 دقیقه است