امکان مدیریت ریسک برای موفقیت پروژه

در روند اجرایی پروژه شناسایی خطرات به تنهایی نمی تواند موفقیت پروژه را تضمین کند. کلید مدیریت فعال،” ریسک” است. با انجام اقداماتی در جهت کاهش تأثیرموضوعات خاص و استفاده از فرصت های ارائه شده،تیم های .پروژه می توانند شانس خود را برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن به میزان قابل توجهی افزایش دهند

مدیران ریسک باید مدیریت ریسک را به عنوان ابزاری برای بهینه سازی نتایج موثر در نظر بگیرند .

برای رسیدن به این منظورروش های زیادی مورد نظر است که عبارتند از :

1: تغییر ذهنیت

هنگام مدیریت پروژه ها ، اکثر متخصصان ریسک بر کاهش ، انطباق و دیده شدن تمرکز می کنند. با این حال ، در واقعیت ، چیزهای بیشتری وجود دارد.

به عنوان مثال ، متخصصان ریسک ممکن است در حال حاضر کار خود را با فعال سازی فعالیت های دیگر مرتبط کنند ، اما ممکن است این نظر توسط ذینفعان ارشد به اشتراک گذاشته نشود. مواجهه با مقاومت هنگام انتقال پیام های مدیریت ریسک غیرعادی نیست و می توان با هرگونه تغییر پیشنهاد شده، ذینفعان اصلی را به کار گرفت ، به ویژه اگر تصمیم گیری نیاز به درک خروجی های مرموز داشته باشد.

2: توانمندسازی ذی نفعان

هر تیم پروژه می داند که ثبت ریسک برای هدایت پروژه در هر پروژه ای ضروری است. با این حال ، بسیاری هنوزاین موضوع رابه نوعی خسته کننده می دانند که الزاما باید در اسرع وقت انجام شود.

این تمایل به سرعت در تولید ثبت ریسک ، به این معنی است که افراد ممکن است فاقد اطلاعات کیفی لازم برای اطلاع از تصمیمات کلیدی باشند. متخصصان ریسک می دانند که بهتر است تا آنجا که ممکن است، داده های مرتبط جمع آوری شود در نتیجه این رویکرد دقیق منجر به ارائه بینش صحیح جهت اجرای پروژه و بهره گیری پروژه از پتانسیل کامل خود می شود.

این بدان معنا نیست که متخصصان ریسک باید هر قسمتی از اطلاعات خود را با مشتریان خود به اشتراک بگذارند. با این حال ، داشتن مجموعه وسیعی از داده های معنی دار برای استفاده از آنها می تواند به مدیریت بیشتر پروژه ها کمک کند.

3: روش های متفرقه

بعید به نظر می رسد که بحث مدیریت ریسک در کارگاه ها یا جلسات ساعت ها ادامه داشته باشد و الهام بخش ذینفعان باشد. در عوض ، باید از یک روش مشارکتی و سازنده استفاده کرد. به عنوان مثال ، با پیوستن به تیم پروژه ، بررسی عملکرد آنها و گوش دادن فعال به موضوعات کلیدی مورد بحث، متخصصان ریسک می توانند اطمینان حاصل کنند که ثبت ریسک؛ بینش هایی که بیشترین اهمیت را دارند،هدایت می کند. سپس می توان از آن برای نشان دادن مزایای ثبت ریسک به خوبی مدیریت شده ،به ذینفعان ارشد استفاده کرد. به این ترتیب متخصص ریسک به عنوان بخش مهمی از تیم تلقی می شود و نه فقط یک تسهیل کننده.

نقش ابزارهای تجزیه و تحلیل ریسک

ابزارهای کمی تجزیه و تحلیل ریسک ، نقش مهمی در تفسیر و درک داده های گرفته شده در طول پروژه دارند.

وجود یک سیستم قوی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های ریسک ، تیم های پروژه را قادر می سازد تا در جلسات عملکرد؛مشارکت داشته باشند ، یک گفتگوی دو طرفه را تسهیل کرده و تجزیه و تحلیل ریسک پروژه را به عنوان بهترین عمل ترویج کنند.

با این حال ، متخصصان ریسک نباید برای خروجی فرآیند مدیریت ریسک، به خروجی های ابزاراعتماد کنند. مگر اینکه داده ها بتوانند به طور موثرانتقال داده شوند . در اینجاست که مدیران ریسک باید قدم بردارند و ارزش خود را با گوش دادن به تغییرات دراولویت پروژه و تغییربینش از ابزارهای تجزیه و تحلیل ریسک برای حمایت از تصمیمات مربوطه و به موقع ، اثبات کنند.

جمله الهام بخشی از “بروس لی” وجود دارد که میتواند برای متخصصان ریسک راهگشا باشد : \”مانند آب باشید که از شکاف ها عبور می کند. قاطع نباشید،بلکه باموانع سازگارشوید در این حالت راهی برای دور زدن یا عبوراز آن خواهید یافت.”

منبع : www.safran.com

با نگاهی بر مقاله Enabling Risk Management to Drive Project Success

مدیریت پروژه سازمانی گروه کسب و کار وندا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 2 دقیقه است